Generalforsamling

Generalforsamlingen er Skive Gymnastikforenings højeste myndig hed og afholdes i juni som afslutning på regnskabsåret der løber fra 1. maj til 30. april.
Læs om tidligere og kommende generalforsamlinger herunder

Referat fra generalforsamlingen i SGF
Mandag den 25. juni 2018

1. Valg af dirigent
• Kaj Balling foreslået og valgt, som konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indvarslet.

En kort pause, hvor Kaj blev kåret som vinder af årets Gun Pokal.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år samt godkendelse af samme
• Hovedbestyrelsens beretning ved formand Heidi Balling. Beretningen godkendt.
Se beretningen under generalforsamling 2018.
• Breddebestyrelsens beretning ved formand Heidi Balling. Beretningen godkendt.
Se beretningen under generalforsamling 2018.
• KIG-bestyrelsens beretning ved udvalgsmedlem Marlene Jensen. Beretningen godkendt
Se beretningen under generalforsamlingen 2018.

Der blev uddelt vin til afgående bestyrelsesmedlemmer.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
• Årets regnskab gennemgået og godkendt.

4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
• Budget gennemgået og godkendt.

5. Indkomne forslag
• Fornyelse af KIG aftalen
Aftalen er godkendt og løber de næste 3 år.
Breddebestyrelsen udarbejder et forslag til KIG vedr. ændring af formulering af afsnittet omkring ”væsentlige ændringer i KIG”

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer til KIG-afdelingen
Marlene Jensen – genvalgt
Asbjørn Møller Nielsen – modtager ikke genvalg

Nyvalgte:
Inge Juhl (1 år)
Louise Jensen
Lise-Lotte Brøckner
Jan Neergaard

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Bredde-afdelingen
Susanne Nørgaard Jacobsen – modtager ikke genvalg
Joan Primdahl – modtager ikke genvalg
Heidi Balling – modtager ikke genvalg

Nyvalgte:
Tine Skaaning
Laust Søndergaard
Ann Hvidbjerg Bæk

8 Eventuelt valg af suppleanter
KIG – ingen
Bredden – Heidi Balling valgt

9 Valg af revisorer
Lisbeth Hyldig Viborg valgt

10 Eventuelt
Intersport skifter til Sport24 pr. 1/10 2018.

Ref.: Susanne Nørgaard Jacobsen

Referat fra generalforsamlingen i SGF
Torsdag den 15. juni 2017

1. Valg af dirigent
• Kaj Balling foreslået og valgt, som konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indvarslet.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år samt godkendelse af samme
• Hovedbestyrelsens beretning ved formand Heidi Balling. Beretningen godkendt.
Se beretningen under generalforsamling 2017.
• Breddebestyrelsens beretning ved formand Heidi Balling. Beretningen godkendt.
Se beretningen under generalforsamling 2017.
• KIG-bestyrelsens beretning ved udvalgsmedlem Marlene Jensen. Beretningen godkendt
Se beretningen under generalforsamlingen 2017.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse v/ Allan Madsen
• Årets regnskab gennemgået og godkendt.

4. Fremlæggelse af budget til godkendelse v/ Allan Madsen
• Budget gennemgået og godkendt.

5. Indkomne forslag
• Ingen

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer til KIG-afdelingen
Nyvalgt: – Katja Tordal-Mortensen og Hanne Laursen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Bredde-afdelingen
• Heidi Balling genopstiller for 1 år – genvalgt.
• Nyvalgt: Line Ladefoged, Mette Bartkowiak Frandsen, Kirsten Nørgaard Nielsen og Janni Lind Nielsen.

8 Eventuelt valg af suppleanter
– KIG: Inge Juhl valgt
– Bredden: Lone Dissing valgt

9 Valg af revisorer
Jesper Kriegbaum valgt

10 Eventuelt
• Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer.

Ref.: Susanne Nørgaard Jacobsen

Referat fra generalforsamlingen i SGF Onsdag den 15. juni 2016

1. Valg af dirigent
• Kaj Balling foreslået og valgt, som konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indvarslet.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år samt godkendelse af samme
• Hovedbestyrelsens beretning ved formand Heidi Balling. Beretningen godkendt.
Se beretningen under generalforsamling 2016.
• Breddebestyrelsens beretning ved formand Heidi Balling. Beretningen godkendt.
Se beretningen under generalforsamling 2016.
• KIG-bestyrelsens beretning ved formand Helle Christensen. Beretningen godkendt
Se beretningen under generalforsamlingen 2016.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse v/ Allan Madsen
• Årets regnskab gennemgået og godkendt.

4. Fremlæggelse af budget til godkendelse v/ Allan Madsen
• Budget gennemgået og godkendt.

5. Indkomne forslag
• Ingen

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer til KIG-afdelingen
• Nyvalgt: Jesper Hvas, Asbjørn Møller Nielsen og Marlene Jensen

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Bredde-afdelingen
• Genvalgt: Allan Nørgaard, Louise Hangaard og Anni Andersen
• Nyvalgt: Joan Berg Primdahl og Susanne Nielsen

8. Eventuelt valg af suppleanter til Bredde-afdelingen
• Valgt: Lone Dissing

9. Valg af revisorer
• Laust Søndergaard er valgt.

10. Eventuelt
• Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer.
• Skive Børnedans er blevet en del af bredden i SGF. U6 22 dansere, U14 20 dansere. Danseundervisningen foregår på Møllegården. Der annonceres sammen med SGF i Skive Folkeblad.
• Anna Marie Bergmann, forældre i KIG appelerede til en diskussion omkring kontingent i KIG-afdelingen. Generalforsamlingen opfordrede til, at emnet drøftes i KIG-afdelingen.

Ref.: Janne Vinther

Referat fra generalforsamlingen i SGF Onsdag den 10. juni 2015

1. Valg af dirigent
• Kaj Balling foreslået og valgt, som konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indvarslet.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år samt godkendelse af samme. se link nederst.
• Hovedbestyrelsens beretning ved formand Heidi Balling. Beretningen godkendt.
• Breddebestyrelsens beretning ved formand Heidi Balling. Beretningen godkendt.
• KIG-bestyrelsens beretning ved formand Helle Christensen. Beretningen godkendt

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse v/ Allan Madsen
• Årets regnskab gennemgået og godkendt.

4. Fremlæggelse af budget til godkendelse v/ Allan Madsen
• Budget gennemgået og godkendt.

5. Indkomne forslag
• Fornyelse af KIG-aftalen.
Fornyelsen godkendt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer til KIG-afdelingen
• Genvalgt: Katja Tordal-Mortensen og Rikke Normann.
• Nyvalgt: Inge Frøslev og Dorthe Kristensen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Bredde-afdelingen
• Genvalgt: Heidi Balling og Anni Andersen, sidstnævnte dog kun for ét år.
• Nyvalgt: Pia Søndergaard og Janne Vinther.

8. Eventuelt valg af suppleanter til Bredde-afdelingen
• Valgt: Camilla Mejlhede og Lone Dissing
9. Valg af revisorer
• Jesper Kriegbaum valgt.

10. Eventuelt
• Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer.

• Forespørgsel om tilskud fra SGF til motionscentret Atlantis. Heidi Balling undersøger muligheden.

• Forespørgsel om der er specielle fokuspunkter i de to afdelinger den kommende sæson.
KIG: AKT-certificering – mere struktureret træning, udarbejdelse af træningsplaner. Samt byde ind på afholdelse af konkurrencer.

SGF: Etablering af springcentret. Samarbejdet med de involverede parter i forbindelse med tilblivelse af springcentret.

Fokus på segmentet 20-60 årige, især på herresiden.

Skive Kommune har forespurgt omkring et samarbejde med SGF vedr. ældregymnastikken på plejehjemmene. Pt. arbejdes der på en aftale – et pilotprojekt, udarbejdelse af projektbeskrivelse i løbet af efteråret 2015.

DGI arbejder på at få oprettet et juniorhold i regionen.

Ref.: Lone Dissing