Beretninger 2020

Beretning fra Hovedbestyrelsen

Velkommen til dette års generalforsamling.

Beretningen deles i lighed med tidligere år op i 3 dele:

Overordnet fra hovedbestyrelsen – det er den vi er i gang med her

Beretning fra Bredden, som jeg også vil læse op

Beretning fra Gymnastikakademiet, som Dennis, formanden for Gymnastikakademiet vil tage sig af.

Første halvdel af sæsonen 2019/2020 har været rigtig god i Bredden, mens den har været lidt mere turbulent hos Gymnastikakademiet i Jebjerg.

Vi har haft mange glade børn i gymnastiktimerne særligt her i Resen og i Brårup, mens også i Jebjerg. Man kan rigtig se, hvordan børnene hygger sig til træning og finder sammen på kryds og tværs af skolerne. Der er en god stemning på holdene, og det er ikke mindst takket være alle vores dygtige instruktører, som bruger mange timer i Skive Gymnastikforening. Det er hele bestyrelsen både i bredden og Gymnastikakademiet meget taknemmelig for, at de vil, så tusind tak for det.

Desværre satte Covid-19 krisen sit præg på Skive Gymnastikforening i anden halvdel af sæsonen. Vi var derfor desværre nødt til at aflyse vores gymnastikopvisning, som vi skulle have afholdt den 28. marts 2020 ude i Kulturcenter Limfjord. Vi håber meget, at situationen når at blive helt normalt inden næste år, så vi igen kan få en ordentlig afslutning på gymnastiksæsonen.

Vi har på trods af coronakrisen dog haft et højt aktivitetsniveau i Skive Gymnastikforening i år, som betyder, at vi på trods af en aflyst forårsopvisning samlet kommer ud med et rigtig fint overskud situationen taget i betragtning.

Der kommer mere om regnskabet for 2019/2020 senere, hvor kasererne i Bredden og Gymnastikakademiet vil fortælle mere om regnskabet.

Vores tidligere mangeårige bogholder Annelise stoppede efter sidste sæson (2018/2019), og hun havde givet stafetten videre til Janni Dusgaard. Janni valgte dog at stoppe igen, og derfor er det nu DGIs regnskabskoncept – Køb Kontorhænder der hjælper os med at styre bogholderiet. Her er vi i helt trygge hænder ved Marlene Søndergaard, som med sin omhyggelige og grundige stil har helt styr på vores bogholderi.

Jeg vil til slut sige en stor tak til alle vore frivillige – bestyrelserne i både Bredden og Gymnastikakademiet og til vore dygtige instruktører. Uden jer havde vi ingen forening.

Som afslutning på hovedbestyrelsens beretning vil jeg takke Dennis og Laust for det gode samarbejde i det forløbne år.

Beretning fra Bredden

Sæson 2019/2020 har overordnet set været endnu en god sæson i Skive Gymnastikforening. Vi har haft ca. 970 gymnaster fordelt på 22 hold. Det er en stigning på ca. 60 gymnaster i forhold til sidste sæson. Dette skyldes blandt andet, at vi har haft en stor stigning i antallet af gymnaster på Ungdomsholdet, som er det hold vi har sammen med Nykøbing og Jebjerg, og så ser vi også en stigning i antallet af voksne, der dyrker gymnastik – blandt har vores seniormix hold haft næsten 90 tilmeldte gymnaster, hvilket er 30 gymnaster mere end sidste sæson. Flere af vores andre hold har også haft over 45 gymnaster tilmeldte. Særligt er det på holdene i vores springcenter i Resen, at der er mange gymnaster tilmeldt.

Sæsonstart

Sæsonen startede ud med, at vi havde udtagelse til Showpigerne og Boblerne. Begge hold har arbejdet godt gennem sæsonen både med rytme- og springdelen. Desværre fik de ikke vist deres kunnen frem, da størstedelen af deres opvisninger blev aflyst pga. Covid-19.

Sommerhold

Igen i den forgangne sæson har vi også haft 2 sommergymnastikhold for de 6-14 årige. Der var ca. 90 gymnaster fordelt på de to hold.

Vi gentog også sidste sæsons succes med en gymnastikskole i uge 32 for børn i alderen 6-14 år. Der var 100 gymnaster tilmeldt sommergymnastikskolen som forløb fra mandag til torsdag i uge 32. De blev ledet af Kaj Balling og 14 unge instruktører, som havde valgt at bruge en del af deres sommerferie på gymnastikskolen. Det skal I have en stor tak for. Såvel gymnaster som instruktører havde en god uge, som sluttede af torsdag eftermiddag med, at gymnasterne lavede en lille opvisning for deres forældre, så forældrene kunne se, hvad der var blevet arbejdet med i løbet af ugen.

Ungdomsholdet

Ungdomsholdet, som er et samarbejde Skive Gymnastikforening har sammen med Nykøbing Idrætsforening og Jebjerg-Lyby Idrætsforening, har endnu engang trænet på Salling Efterskole. De har haft en rigtig sæson også, men er selvfølgelig også kede af, at de ikke har kunne lave så mange opvisninger, som de skulle have gjort.

Instruktørmøder

Vi startede sædvanen tro sæsonen op med et instruktørmøde sidst i august inden sæsonen gik i gang.  Her får vi klaret nogle praktiske ting med instruktørerne, og instruktørerne får god mulighed for at aftale, hvad deres træning skal indeholde og have fokus på. Vi havde besøg af Anne fra DGI. Hun holdt et indlæg om ”Instruktørens rolle”. Her kom hun blandt ind på emnet; hvem er jeg, og hvordan vil jeg gerne være som instruktør. Det fik instruktørerne, så mulighed for at arbejde med. På instruktørmødet forsøger vi også at prikke til vores instruktører og gøre dem opmærksomme på, hvilke kurser de kan komme på. Vi vil i fremtiden også have meget fokus på, at især de unge instruktører kommer på kurser, så det håber vi selvfølgelig også, at I masterinstruktører vil støtte op om.

Vores andet instruktørmøde blev afholdt den 26. januar og var også i år kombineret med socialt samvær og bowling i Bowl n Fun, Skive. Gymnastikakademiet var ikke repræsenteret i år, da de afholdte Klubmesterskaber den samme dag. Det var nogle gode timer, og kabalen til næste sæsons hold startede så småt med at blive lagt.

Sociale arrangementer

Vi har igennem sæsonen afholdt nogle arrangementer for på den både at fastholde gymnasterne/lokke nye til vores forening.

Vi har i denne sæson endnu engang haft stor succes med vores pizzagym, som vi har afholdt 3 fredage i løbet af efteråret. Desuden har vi også haft vores julespring den 23. december, hvor børnene kan bruge noget krudt og spise nogle æbleskiver, mens de venter på, at det bliver juleaften. Der har i alt deltaget ca. 300 børn til disse arrangementer. Det var være nogle meget populære og gode arrangementer, som vi vil gentage i den nye sæson.

Som noget nyt i denne sæson har vi prøvet at afholde forskellige events, hvor alle kunne tilmelde sig lige meget om man gik til gymnastik i forvejen eller ej. Vi har haft et yoga og cross dance event for kvinder den 18. januar. Det var et rigtig godt event, hvor de ca. 40 deltagere fik prøvet både at lave yoga og Cross Dance, inden vi sluttede af med en sandwich. Vi har fået mange gode tilbagemeldinger, så det vil vi helt sikkert gentage i den nye sæson.

Den 25/1 havde vi også en danceworkshop for børn i 5.-9. klasse, hvor de kunne prøve kræfter med forskellige dansestile. Den 29/2 havde vi drengespring event for drenge i 5.-10. klasse, hvor de kunne komme og springe løs i nogle timer. Det var begge nogle rigtig gode arrangementer, hvor der også var tid til socialt samvær.

En stor tak til alle jer instruktører, der har gjort det muligt at afholde disse arrangementer!

Forårsopvisning

Covid-19 krisen satte en brat stopper for vores sæson, da Mette Frederiksen den 11. marts lukkede Danmark ned. Det betød bl.a. at der fra denne dag ikke længere måtte dyrkes indendørs idræt, og derfor måtte de sidste træninger aflyses. Det betød også, at vores sæson ikke sluttede som den plejer med en flot opvisning i Kulturcenter Limfjord. Det var vi alle meget kede af, da det for gymnasterne er en perfekt afslutning på en god sæson, hvor man får mulighed for at vise det man har lært. Vi håber og tror på, at vi i næste sæson får en normal sæson, hvor vi igen kan afholde en god opvisning i KCL, som afslutning på sæsonen.

Den kommende sæson

I år har vi ikke kunne afholde vores normale sommergymnastik, som vi plejer at have for de 6-14 årige, ligesom Showpigerne og Boblerne ikke har kunne fortsætte med at træne pga. Covid-19.

Reglerne er dog blevet lempet nu, og det giver os mulighed for, at vi de næste 2 onsdage kan udtage næste sæsons Showpiger og Bobler, hvilket vi vil gøre.

Programmet for næste sæson ligger allerede nu klar på vores hjemmeside, og man kan tilmelde sig til den nye sæson fra mandag den 22. juni kl. 20.00.

Tak

Til sidst vil jeg blot sige tak til alle jer instruktører som træner jeres hold uge efter uge. Tak for det og tak fordi I altid er klar til at give et ekstra nap, når der er arrangementer i foreningen. Tusind tak for den kæmpe indsats I alle har ydet i den forgangne sæson!

Beretning fra Gymnastikakademiet

Sæson 19/20 startede godt ud, og endt desværre ikke som forventet, Vi har haft cirka 56 gymnast fordelt på 6 hold, hvilket har været en stigning i både hold og gymnaster i forhold til den foregående sæson. Dette skyldes at vi har startet nye hold op, så som begynder hold i MIG, og 2 hold i dobbelt mini trampolin op. Dog blev alle vores planlagt hold ikke til noget, og vi har desværre også set et frafald på eliteholdet. Vi har også været ramt af at vi ikke har kunne køre vores sommergymnastik desværre.

Da vi nu er bliver flere forskellige discipliner, har vi også i daglig tale skiftet “navn” fra KIG til Gymnastikakademiet, da vi synes at det er mere dækkende.

Eliteholdet:

Vi havde gymnaster med til den nordiske konkurrence Alpha Factor Trophy i Gefion i November, hvor vi stillede sammen med gymnaster fra Viborg GF.

I regionalt mesterskab havde vi gymnaster med, hvor vi vand guld all-round i trin 5. Derudover vandt vi guld på hest, sølv på bum og barren. I trin 6 vandt vi sølv i barren.

I Januar afholdt vi klubmesterskab og opvisning, som var godt besøgt, og stor tak til dem som hjalp med at få det hele til at fungere, vi kunne ikke have gjort det uden jeres hjælp.

Vi har haft gymnaster med til en international konkurrence på Mallorca i Februar, som gav noget godt erfaring.

Derudover havde vi 2 gymnaster som stillede op i tumblingkonkurrencen “tumbling for alle” i Holstrebro, for at snuse til den del af gymnastikken. Dette endte med 2 guldmedaljer i de 2 øverste rækker.

DMT:

Vi startede op med 2 hold i dobbelt mini trampolin, som i alt har haft en tilslutning på omkring 20 gymnaster. Vi har deltaget i nationale samlinger, samt haft en gymnast til DMT 1 konkurrence, hvor det blev til Sølv i seniorherre rækken.

Projektet:

Grundet at vi ikke har fået alle de hold op at køre, som vi satsede på, både i den ordinere sæson, men også vores sommergymnastik, stopper vores samarbejdet med Dariuz. Dette skyldes at det økonomisk ikke kan køre rundt. Det betyder også at projektet lukker ned.

Den kommende sæson:

Vores fokus i den kommende sæson er at bygge op på ny, stille og roligt.I KIG der sættes fokus på kvalitet på begynderholdene, foruden de øvede og konkurrenceholdet, og så vil vi fortsætte med DMT, og hvis alt flasker sig, starter vi også tumbling op i den kommende sæson. Der vil også være fokus på rekruttering og trænerpleje. Vi vil hurtigt muligt for lavet holdene klar til hjemmesiden, sådan at man kan tilmelde sig den nye sæson, som i Gymnastikakademiet starter i uge 35.

Tak:

Til sidst vil jeg sige stort tak til trænerne som står i hallen uge efter uge. Tak fordi i altid er der for gymnasterne.

Referat

Tirsdag d. 16/6.20

Valg af dirigent: Kaj Balling vælges som dirigent.

Beretninger:

Hovedbestyrelsen:

Der har været en god start på sæsonen i efteråret, men Corona har i høj grad påvirket 2. halvdel af

sæsonen. Holdene havde en brat afslutning og forårsopvisningen måtte aflyses.

Der er trods den manglende indtægt fra opvisningen et pænt overskud.

DGI har overtaget bogholderopgaven for SGF, og foreningen er tilknyttet en fast konsulent.

Gymnastikakademiet:

Der har i sæson 19/20 været tilmeldt 56 gymnaster fordelt på 6 hold. Nye hold er forsøgt oprettet.

Samarbejdet med Darius stopper. Akademiet kæmper med at finde trænere til holdene.

Bredden:

Der har i sæson 19/20 været tilmeldt 970 gymnaster fordelt på 27 hold.

Der har været en stor stigning i antal gymnaster på Ungdomsholdet som træner i Jebjerg og der har været

flere voksne tilmeldt holdene, bl.a. 90 gymnaster på Senior Mix.

Der har været stor succes med både sommergymnastik og sommerskole i uge 32.

Der har været afholdt instruktørmøde i august og igen i januar, hvor vi mødtes i Bowlen Fun.

Forskellige arrangementer er afholdt i første halvdel af sæsonen, bl.a. 3 gange pizzaspring og julespring

med over 300 deltagende børn. Yoga/crossdance event i januar var også en stor succes,  foreningen forventer en gentagelse i den kommende sæson.

Der har været afholdt en danseworkshop og drengespringerne har haft et arrangement i Springcenteret.

Corona satte en stopper for gymnastikken i foråret og vi har manglet vores store forårsopvisning som plejer at være en fantastisk afslutning på sæsonen.

Der bliver desværre ikke afholdt sommergymnastik i år.

Boblerne og Showpigerne udtages de næste to onsdage.

Stor tak for en god sæson til alle instruktører og bestyrelsesmedlemmer.

Det reviderede regnskab 19/20 Bredden fremlægges af Laust.

Gennemgang af Budget 20/21 som godkendes.

Det reviderede regnskab 19/20 for Gymnastikakademiet fremlægges af Dennis.

Gennemgang af budget 20/21 ved Dennis.

Der er søgt tilskud i DIF-puljen da indtjening ved afholdelse af sommergymnastik og diverse aktiviteter ikke

har været mulig.

Hvis der ikke opnås tilskud vil Akademiet trække på de hensatte midler.

Budget godkendes.

Valg til bestyrelserne:

Gymnastikakademiet: Asger Jensen vælges til bestyrelsen

Bredden: Alle på valg modtager genvalg, Line Ladefoged træder ind i bestyrelsen som suppleant.

Akademiet: ingen suppleanter.

Revisor modtager genvalg.

Evt:

Salling Bank Pris: Astrid Krejler, stort tillykke med prisen.

Sport 24 Prisen: Mathilde Bæk, stort tillykke med prisen.

Annie Kringstad spørger ind til hvad bestyrelsen tænker om Corona retningslinjer:

Gymnastikforeningen følger de gældende retningslinjer.

Kaj Balling: Multiparkens bestyrelse opfordret til at brugeren af multiparken benytter

omklædningsrummene i stedet for at tøj, tasker mm ligger på gangene. Der vil blive opsat knager mm.

Kaj Balling informerer om at der står gamle redskaber i lokalerne i Brårup, Gymnastikakademiet vil undersøge om det er redskaber de kan bruge.