Beretninger 2019

Beretning fra Hovedbestyrelsen 

Velkommen til dette års generalforsamling.

Beretningen deles i lighed med tidligere år op i 3 dele:

Overordnet fra hovedbestyrelsen – det er den vi er i gang med her

Beretning fra Bredden, som jeg også vil læse op

Beretning fra KIG, som Marlene Jensen, formand KIG vil tage sig af.

2018/2019 har været et rigtig godt år i både Bredden og overordnet set også i KIG. Der har været fuld fart over feltet, og vi har haft mange glade børn i gymnastiktimerne både her i Resen, i Brårup og i Jebjerg. Det er skønt at se, hvordan børnene rigtig hygger sig til træning og finder sammen på kryds og tværs af skolerne. Der er en god stemning på holdene, og det er ikke mindst takket være alle vores dygtige instruktører, som bruger mange timer i Skive Gymnastikforening. Det er jeg meget glad og taknemlig, for at de vil, så tusind tak for det.

Den 23. marts 2019 havde vi endnu engang en kanon forårsopvisning ude i Kulturcenter Limfjord.

Til denne opvisning uddelte vi traditionen tro to priser – Salling Bank Pokalen og Sport 24 prisen. Salling Bank pokalen gik i år til Showpigernes nu tidligere træner Andreas Bech, som har været en del af Skive Gymnastikforening igennem flere år. Endnu engang tillykke med prisen – den er velfortjent.

Sport 24 prisen som gives til Årets unge instruktør gik i år til Celine Frandsen, som har været gymnast og instruktør i Skive Gymnastikforening igennem mange år. Også stort tillykke med prisen til dig endnu engang. Den er i den grad også velfortjent.

Vi har haft et højt aktivitetsniveau i Skive Gymnastikforening i år, som har betydet, at vi samlet kommer ud med et pænt overskud.

Der kommer mere om regnskabet for 2018/2019 senere, hvor kassererne i Bredden og KIG vil fortælle mere om regnskabet.

Det er endnu engang Annelise, der har hjulpet os med at styre bogholderiet. I år er det sidste gang, at vi får glæde af Annelises venlige og grundige stil, da hun har valgt at stoppe i Skive Gymnastikforening grundet sit helbred. Vi vil gerne sige tak til dig Annelise for det store arbejde, du har lagt i foreningen. Du er omhyggelig og grundig og vores bogføring med mere har været i trygge hænder os dig. Annelise har i den forgangne sæson overleveret sine opgaver til vores nye bogholder, så fremover bliver det Janni Dusgaard, der tager sig af bogholderiet. Velkommen ombord til dig Janni – vi glæder os til samarbejdet.

Jeg vil til slut sige en stor tak til alle vore frivillige herunder også bestyrelserne i både Bredden og KIG og til vore dygtige instruktører. Uden jer havde vi ingen forening.

Som afslutning på hovedbestyrelsens beretning vil jeg takke Marlene og Laust for det gode samarbejde i det forløbne år.

Beretning fra Bredden

Sæson 2018/2019 har været endnu en god sæson i Skive Gymnastikforening. Vi har haft ca. 900 gymnaster igennem sæsonen fordelt på 26 hold.  Det er en stigning på ca. 50 gymnaster i forhold til sidste sæson. Dette skyldes blandt andet, at vi har kunne tilbyde 5 nye hold i denne sæson; Banditterne for de 5-7 årige i Brårup, Cross dance holdet for 4-7 klasse, Showpigerne Allstars og vores 2 yogahold kom rigtig i gang i den forgangne sæson. Flere af vores hold har haft over 50 gymnaster tilmeldt. Særligt er det på holdene i vores springcenter i Resen, at der er mange gymnaster tilmeldt.

Sæsonstart

Sæsonen startede ud med at vi havde udtagelse til Showpigerne og Boblerne. Begge hold har arbejdet godt gennem sæsonen både med rytme- og springdelen og har sluttet sæsonen af med at lave mange fine opvisninger.

Sommerhold

Igen i den forgangne sæson har vi også haft 2 sommergymnastikhold for de 6-12 årige. Der var ca. 120 gymnaster fordelt på de to hold.

Vi gentog også sidste sæsons succes med en gymnastiksskole i uge 32 for børn i alderen 6-12 år. Der var 124 gymnaster tilmeldt sommergymnastikskolen som forløb fra mandag til torsdag i uge 32. De blev ledet af Kaj Balling og 15 unge instruktører, som havde valgt at bruge en del af deres sommerferie på gymnastikskolen. Det skal I have en stor tak for. Såvel gymnaster som instruktører havde en god og til tider hård uge, som sluttede af torsdag eftermiddag med, at gymnasterne lavede en lille opvisning for deres forældre, så forældrene kunne se, hvad der var blevet arbejdet med i løbet af ugen. Torsdag aften blev der holdt et rigtig hyggeligt grillarrangement, hvor alle frivillige i bredden var inviteret. Det var en god afslutning på en succesfuld uge.

Ungdomsholdet

Ungdomsholdet som er et samarbejde Skive Gymnastikforening har sammen med Nykøbing Idrætsforening og Jebjerg-Lyby Idrætsforening har endnu engang trænet på Salling Efterskole.

Instruktørmøder

Vi startede sædvanen tro sæsonen op med et instruktørmøde sidst i august inden sæsonen gik i gang.  Dette er en god lejlighed til, at vi får klaret nogle praktiske ting, samt det er en god mulighed for at instruktørerne kan tale sammen, om hvad deres træning skal indeholde og have fokus på. Derudover havde vi også af en instruktør i førstehjælp, der viste, hvad vi skulle gøre, hvis uheldet er ude til en træning eller opvisning. Det er også her på instruktørmødet, at vi forsøger at prikke til vores instruktører og gøre dem opmærksomme på, hvilke kurser de kan komme på. Vi vil i fremtiden også have meget fokus på, at især de unge instruktører kommer på kurser, så det håber vi selvfølgelig også, at I masterinstruktører vil støtte op om.

Vores andet instruktørmøde blev afholdt i slutningen af januar måned og var også i år kombineret med socialt samvær og bowling i Bowl n Fun, Skive. Her var både bredden og KIG repræsenteret. Vi lavede det i år som et formiddagsarrangement med brunch, da vi lige have en VM finale i herrehåndbold, som vi skulle hjem og se om eftermiddagen. Det var en hyggelig stund, og kabalen til næste sæsons hold startede så småt.

Forårsopvisning

Sæsonen sluttede med en rigtig flot opvisning i Kulturcenter Limfjord, hvor Interfjord Arena var fyldt godt op. Vi havde rekordmange besøgende over 1600 tilskuere var forbi opvisningen i løbet af dagen.

Vi havde i år besøg af 2 gæstehold til opvisningen – Salling Efterskole og Bøvling Idrætsefterskole.

Sociale arrangementer

Vi har også gennem sæsonen haft fokus på sociale arrangementer, for på den både at fastholde gymnasterne/lokke nye til vores forening.

Vi har i denne sæson endnu engang haft stor succes med vores pizzaspring, som vi har afholdt på 4 fredage i løbet af sæsonen. Desuden har vi også haft vores julespring den 23. december, hvor børnene kan bruge noget krudt og spise nogle æbleskiver, mens de venter på, at det bliver juleaften. Der har i alt deltaget ca. 350 børn til disse arrangementer. Det var være nogle meget populære og gode arrangementer, som vi vil gentage i den nye sæson.

Som noget nyt afholdte vi et yoga og cross dance event for kvinder en lørdag i januar måned. Det var et rigtig godt event, hvor de ca. 40 deltagere fik prøvet både at lave yoga og Cross Dance, inden vi sluttede af med en sandwich. Vi har fået mange gode tilbagemeldinger, så det vil vi måske også gentage i den nye sæson.

I maj måned havde vi også et cross dance event, hvor ca. 15 piger i 4-7 klasse kunne prøve at komme og prøve at danse cross dance. Det var også et rigtig godt arrangement.

En tak til alle jer frivillige, der har gjort det muligt at afholde disse arrangementer!

Den kommende sæson

Snart er det slut med sommergymnastikken. Vi har i år haft 87 gymnaster på vores sommergymnastikhold fra de 6-14 årige. Derudover er 34 af vores springpiger i 3-5 klasse som noget nyt også fortsat sammen på et sommergymnastikhold.

I næste sæson udgår Filurerne som er vores hold for de 3-5 årige, som har trænet i Brårup. Minifyre som er et hold for de 4-6 årige drenge udgår også. Begge hold udgår, da det desværre ikke har været muligt at finde trænere til holdene. Rytmisk gymnastik og dans for piger udgår også og erstattes af et nyt Cross Dance hold for 7-10 klasses piger. Vi starter som noget nyt også et Cross Dance hold for voksne.

Vi forventer at programmet for næste sæson ligger klar på vores hjemmeside i slutningen af juni måned.

Tak

I breddebestyrelsen skal vi i dag sige farvel til vores kursusansvarlige Line Ladefoged, som har fået en lille pige, som hun skal koncentrere sig om det næste stykke tid. Tak for indsatsen, Line.

Det er mit første år som formand i Skive Gymnastikforening, og jeg er så taknemmelig for det engagement og den og gejst I instruktører og bestyrelsesmedlemmer ligger for dagen. I instruktører træner jeres hold uge efter uge, og I er altid klar til at give et ekstra nap, når der er arrangementer i foreningen.  Tusind tak for den kæmpe indsats I alle har ydet i den forgangne sæson!

Beretning fra KIG

Endnu engang har vi haft et usædvanligt og udfordrende år i KIG. I juni 2018 blev vi husvilde nogle måneder pga. renovering af halgulvet i Jebjerg. Vi blev heldigvis genhuset i Spøttrup Hallen, og der oplevede vi stor gæstfrihed, men det gav selvfølgelig lidt bøvl, fordi vi skulle flytte alle vores redskaber frem og tilbage. Ovenpå tabet af Hanne Laursen har vi jo trænermæssigt trådt lidt vande, men i efteråret 2018 viste der sig nye muligheder, idet vi kunne ansætte Dariusz Dobryn som ny hovedtræner. Han er professionel gymnastiktræner, universitetsuddannet fra Polen, og inden han kom til os, har han har været ansat to år i Helsingør. Dariusz er blevet ansat vha. et projekt, der delvist er finansieret af Fonden… Det er ingen hemmelighed, at det har været hårdt og det har krævet en del med alle de praktiske og finansielle ting, der følger med en sådan ansættelse, men takket være en stor håndsrækning fra Jan D Andersen fra Jebjerg Sport- og Event og hjælp fra styringsgruppen er vi kommet i mål. Og nu kan vi med ro i maven se fremad, idet ansættelsen af Dariusz er sikret de næste 3 år.
I kølvandet på ansættelsen af Dariusz har vi lavet flere nye tiltag, bl.a. springteknik kurser, drengehold og trampolinspring. På de nye hold såvel som på vore KIG begynderhold oplever vi stor interesse og fremgang, og det får os også til at se lyst på fremtiden.
Gymnasterne har også klaret det godt i år. Vi har deltaget i jyske såvel som nationale mesterskaber med fine resultater, bl.a. fik vi en jysk mester all around i trin 5, og i november var et hold piger til en international konkurrence på Malta, hvor de også alle gjorde det rigtig flot, og det var en kæmpe oplevelse at være med til en stor international konkurrence. Derudover har vi afholdt en intern konkurrence for trin 2 og begynderholdet, og det var en lige så stor oplevelse for pigerne der at være med i deres første egentlige konkurrence.
På trænerfronten har Katja igen gjort et stort og uvurderligt stykke arbejde for KIG, uden hende var vi ikke, hvor vi er i dag. Hendes ukuelige vilje og tro på, at det hele nok skulle lykkes, har betydet alt. Vi kan ikke takke hende nok. Vi har derudover også en flok af dejlige hjælpetrænere, som træder til, når vi har brug for det. Vi er i den heldige situation nu, at vores trænerstab er blevet udvidet med flere nye ansigter, og vi vil her gerne benytte muligheden til at sende en stor tak til alle de trænere, der er inde omkring vores hold, de leverer en kæmpe indsats alle sammen og hjælper med at få KIG til at køre. Vi vil også gerne rette en ekstra tak til Ann, som har siddet i styringsgruppen sammen med Katja, og de har begge en stor andel i, at tingene er faldet på plads.
Som tidligere nævnt har Jan D Andersen været en stor hjælp i det forgangne år, det værdsætter vi, og vi er ham meget taknemlige. Og generelt er vi meget glade for vores samarbejde med Jebjerg Sport og Event, det er dejligt at være et sted, hvor samarbejdet fungerer så godt.

I det hele taget vil vi gerne sige stor tak til alle dem, der hjælper os hen ad vejen – det være sig forældre, venner af huset, dommere osv. Vi er glade for jeres hjælp.
Og endelig vil vi også gerne takke hovedbestyrelsen for et godt samarbejde, og også en speciel stor tak til Annelise og den nye bogholder, Janni. I er altid meget hjælpsomme og klar til at svare på spørgsmål. Vores samarbejde har betydet meget.
I bestyrelsen kan vi byde velkommen til nye ansigter Dennis Deleuran, Helene Mortensen, Signe Juhl Jørgensen. Vi glæder os til, at I vil køre idrætsgymnastikken i Skive videre. På samme tid siger vi farvel til Louise Jensen, Inge Juhl og undertegnede, der alle har valgt at træde ud af bestyrelsen. Vi har været på en utrolig spændende rejse sammen med KIG, det har betydet meget for os.

Referat 2019

Mandag den 17. juni 2019                                                                     

 1. Valg af dirigent
 2. Kaj Balling foreslået og valgt, som konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indvarslet.
 • Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år samt godkendelse af samme
 • Hovedbestyrelsens beretning ved formand Janni Lind Nielsen. Beretningen godkendt.
 • Breddebestyrelsens beretning ved formand Janni Lind Nielsen. Beretningen godkendt.
 • KIG-bestyrelsens beretning ved udvalgsmedlem Marlene Jensen. Beretningen godkendt

Der blev uddelt vin til afgående bestyrelsesmedlemmer.

 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 • Årets regnskab gennemgået og godkendt.
 • Fremlæggelse af budget til godkendelse
 • Budget gennemgået og godkendt.
 • Indkomne forslag
 • Fornyelse af KIG aftalen

KIG bestyrelsen har et ønske vedr. de hensatte midler ca. 100.000 kr. KIG ønsker, at der åbnes op for disse midler, så der er mulighed for, at de kan bruges som buffer til driften og ikke til redskaber som tidligere aftalt. KIG har nemmere ved at søge midler til redskaber. Hovedbestyrelsen skal altid være med i beslutningen om brug af disse midler.

Aftalen er godkendt og løber de næste 3 år.

 • Valg af bestyrelsesmedlemmer til KIG-afdelingen

Marlene Jensen – modtager ikke genvalg

Inge Juhl – modtager ikke genvalg

Louise Jensen – modtager ikke genvalg

Lise Lotte Brøckner – modtager ikke genvalg

Jan Neergaard – modtager ikke genvalg

Nyvalgte:

Helene Mortensen

Signe Juhl

Dennis Deleuran

 • Valg af bestyrelsesmedlemmer til Bredde-afdelingen

Line Lagdefoged – modtager ikke genvalg

Kirsten Nørgaard 1 år

Janni Lind Nielsen 1 år

Mette Frandsen Genvalg

Nyvalgte:

Janni Mørk

 • Eventuelt valg af suppleanter

KIG – Ingen
Bredden – Heidi Balling valgt 1 år

 • Valg af revisorer

Jesper Jensen

Ref.: Tine Skaaning