Beretninger 2021

Beretning fra Hovedbestyrelsen

Velkommen til dette års generalforsamling.

Beretningen deles i lighed med tidligere år op i 3 dele:

Overordnet fra hovedbestyrelsen – det er den vi er i gang med her

Beretning fra Bredden, som jeg også vil læse op

Beretning fra Gymnastikakademiet, som Dennis Deluran, formand for Gymnastikakademiet vil tage sig af.

Vi havde håbet på, at sæsonen 2020/2021 blev en sæson ligesom vi kendte det fra før COVID-19, men det viste sig ret hurtigt, at det ville blive en sæson præget af restriktioner, nedlukninger og aflysninger på grund af COVID-19. Dette har været gældende både i Bredden og hos Gymnastikakademiet i Jebjerg. Særligt har vores Ungdomshold og voksenhold været hårdt ramt, mens vores børnehold i første halvdel af sæsonen har været mere forskånet for aflysninger.

Vi vil gerne benytte lejligheden, til at sige tak til vores gymnaster, forældre og instruktører, som har været gode til at omstille sig til de nye krav og restriktioner, der har været i løbet af sæsonen.

Vi oplever at vores børn/unge mennesker i gymnastiktimerne både i Resen, i Brårup og i Jebjerg er glade for at komme til træning. Det er dejligt at se, at hvordan børnene og instruktørerne hygger sig til træning, og hvordan timerne i gymnastiksalen bruges som et frikvarter, hvor der skal læres noget, men samtidig skal man også have det sjovt. Der er en god stemning på holdene, og det er ikke mindst takket være alle vores dygtige instruktører, som bruger mange timer i Skive Gymnastikforening. Det er hele bestyrelsen både i bredden og Gymnastikakademiet meget taknemmelig for, at de vil, så tusind tak for det.

Desværre satte COVID-19 virkelig sit aftryk på Skive Gymnastikforening i anden halvdel af sæsonen. Vi var nødt til at lukke foreningen helt ned i et par måneder, da der ikke måtte dyrkes indendørs idræt. Vi var derfor desværre igen i år nødt til at aflyse vores gymnastikopvisning, som vi traditionen tro skulle have afholdt i marts måned ude i KulturCenter Skive. Vi håber meget, at situationen når at blive helt normalt inden næste år, så vi igen kan få en ordentlig afslutning på en gymnastiksæson. Det trænger vi til!

Vores daglige økonomi styres ligesom sidste sæson af Marlene Søndergaard fra ”Køb Kontohænder” i DGI, som med sin omhyggelige og grundige stil har helt styr på vores bogholderi.

Vi kommer på trods af, at COVID-19 har påvirket vores sæson ud med et rigtig fint overskud for sæsonen 2020/2021.

Der kommer mere om regnskabet for 2020/2021 senere, hvor kassererne i Bredden og Gymnastikakademiet vil fortælle mere om regnskabet.

Vi har i denne sæson sagt farvel til vores hovedsponsor Salling Bank/ Sparekassen Vendsyssel, som ikke længere ønskede at være hovedsponsor. Vi siger tak for samarbejdet gennem 30 år.

Vi har derfor været ude at finde en ny hovedsponsor, og vi er glade for, at Sparekassen Balling har takket ja til dette. De synes, at vi har en rigtig god forening, som de meget gerne vil bakke op om. Vi glæder os meget til samarbejdet.

Jeg vil til slut sige en stor tak til alle vore frivillige herunder også bestyrelserne i både Bredden og Gymnastikakademiet og til vore dygtige instruktører. Uden jer havde vi ingen forening!

Som afslutning på hovedbestyrelsens beretning vil jeg takke Dennis og Laust for det gode samarbejde i det forløbne år.

Beretning fra Bredden

Endnu en sæson er gået, hvor COVID-19 har haft indvirkning på vores hold. I første halvdel af sæson 2020/2021 kunne vi afholde de fleste af vores hold, med de covid-19 restriktioner, der nu var. I anden halvdel af sæson blev vi mere udfordret, og vi var nødt til at lukke foreningens hold helt ned i et par måneder på anbefaling fra regeringen.

Det er særligt vores voksne hold, der har været udfordret af COVID-19 restriktioner især kravet om hvor mange gymnaster, vi har måtte samle til hver træning. Nogle hold har dog fundet løsninger på dette med bl.a. zoneopdelingen, hvor det ikke har muligt på andre.

Vi har i denne sæson haft ca. 890 gymnaster tilmeldt fordelt på 27 hold.  Det er et fald på ca. 70 gymnaster i forhold til sidste sæson. Dette skyldes blandt andet, at vi har haft et stort fald i antallet af gymnaster på Ungdomsholdet, som er det hold vi har sammen med Nykøbing og Jebjerg. Her har der været tilmeldt 55 gymnaster færre end sidste sæson. Vores andre hold har været nogenlunde status quo.

Sæsonstart

Sæsonen startede ud med at vi havde udtagelse til Showpigerne og Boblerne. Begge hold har arbejdet godt gennem sæsonen både med rytme- og springdelen. Desværre fik de ikke vist deres kunnen frem, da størstedelen af deres opvisninger blev aflyst pga. COVID-19.

Gymnastikskole

Vi gentog også sidste sæsons succes med en gymnastikskole i uge 32 for børn i alderen 6-12 år. Der var 117 gymnaster tilmeldt sommergymnastikskolen som forløb fra mandag til torsdag i uge 32. De blev ledet af 19 unge instruktører, som havde valgt at bruge en del af deres sommerferie på gymnastikskolen. Det skal I have en særligt stor tak for til lige netop denne gymnastikskole, for hvor var der mange restriktioner, der skulle overholdes bl.a. med hensyn til rengøring, opdeling af hold under træning og spisning. Der blev virkelig brugt noget håndsprit og glasrens. Såvel gymnaster som instruktører havde dog en god uge, som desværre sluttede uden, at gymnasterne fik mulighed for at vise deres forældre, hvad de havde lært pga. COVID-19.

Ungdomsholdet

Ungdomsholdet som er et samarbejde Skive Gymnastikforening har sammen med Nykøbing Idrætsforening og Jebjerg-Lyby Idrætsforening har endnu engang trænet på Salling Efterskole. De har dog haft en sæson, som har været meget præget af COVID-19. De har kun trænet ca. halvdelen af de planlagte gange, og de har ikke været ude at lave opvisninger. Det håber vi bliver meget bedre i den kommende sæson.

Instruktørmøder

Vi startede sædvanen tro sæsonen op med et instruktørmøde sidst i august inden sæsonen gik i gang.  Her får vi klaret nogle praktiske ting med instruktørerne, og instruktørerne får god mulighed for at aftale, hvad deres træning skal indeholde og have fokus på. I år havde vi valgt at afholde mødet en mandag aften, og årets tema var COVID-19. Vi fik gennemgået de restriktioner, der var inden sæsonstart, bl.a. i forhold til rengøring. På instruktørmødet forsøger vi også at prikke til vores instruktører og gøre dem opmærksomme på, hvilke kurser de kan komme på. Vi vil i fremtiden også have meget fokus på, at især de unge instruktører kommer på kurser. I denne sæson er mange kurser blevet aflyst pga. COVID-19, så vi håber at rigtig mange kommer på kursus i den nye sæson.

Vores andet instruktørmøde som vi plejer af afholde sammen med Gymnastikakademiet i Bowl n Fun, Skive blev desværre aflyst pga. COVID-19.

Sociale arrangementer

Sociale arrangementer har der desværre ikke været mange af i denne sæson, da det har været frarådet pga. COVID-19. Vi havde planlagt 3 pizzaspringsfredage, men dem måtte vi aflyse, ligesom vores julespring med æbleskiver også blev aflyst.

Det eneste event vi har kunne gennemføre, var tilbage i september måned, hvor vi havde et crossdance/toning/yoga event for voksne. Det var et rigtig godt event, hvor de ca. 20 deltagere fik prøvet både at lave yoga og Cross Dance, inden de sluttede af med en sandwich. En stor tak til jer instruktører, der var med denne dag.

Vi håber meget, at det bliver muligt at afholde nogle pizzaspringsfredage og events i løbet af næste sæson. Det trænger vi til – og det er en god måde for nuværende gymnaster at være sammen på, ligesom det er en god måde for nye medlemmer at prøve nogle forskellige ting.

Forårsopvisning

Endnu engang sluttede vores sæson ikke som den plejer – nemlig med en flot opvisning i Kulturcenter Skive. Denne opvisning blev også i denne sæson aflyst pga. COVID-19. Det var vi alle meget kede af, da det for gymnasterne er en perfekt afslutning på en god sæson, hvor man får mulighed for at vise det man har lært. Vi håber og tror på, at vi i næste sæson får en normal sæson, hvor vi igen kan afholde en god opvisning i KCL, som afslutning på sæsonen.

Sommerhold

Vi har i de tidligere sæsoner haft vores 2 sommergymnastikhold for de 6-12 årige. Dette har vi valgt ikke at oprette i år. I stedet har vores hold, hvor det har været muligt forlænget sæsonen, så vores gymnaster har kunne træne i de par måneder her i maj og juni, i stedet for i december-februar, hvor vi har været lukket ned pga. krav fra regeringen.

Vi har dog haft et cross dance og Booster hold for voksne, som er forsat med et sommerhold. Her er der ca. 30 tilmeldte, som giver den gas udendørs.

Den kommende sæson

Næste sæsons Showpiger og Bobler bliver udtaget den 16. juni 2021, så dette er klaret inden sommerferien.

Programmet for næste sæson ligger klar på vores hjemmeside, så man kan tilmelde sig forventeligt fra den 25. juni kl. 10.00.

Tak

Til sidst vil jeg blot sige tak til alle jer instruktører som træner deres hold uge efter uge. Tak for det og tak fordi I altid er klar til at give et ekstra nap med. COVID-19 er ikke vores medspiller, og jeg håber virkelig, at beretningen til generalforsamlingen i 2022 bliver uden, at jeg skal nævne COVID-19 så mange gange. Den kræver at vi er omstillingsparate, og det har i instruktører været, så tusind tak for den kæmpe indsats I alle har ydet i den forgangne sæson!

Jeg vil også sige tak til Heidi Balling, som udtræder af bestyrelsen efter i aften. Tak for rigtig mange gode år for Skive Gymnastikforening både som instruktør og formand for bestyrelsen.

Beretning fra Gymnastikakademiet

På trods af corona har vi i GymnastikAkademiet haft en god sæson, vi har fået flere gymnaster på konkurrence holdet. Vi startede tumbling op, med plads til 20 gymnaster, og der har været 19 tilmeldt. Det har dog været år uden konkurrencer grundet corona. Vi har også måtte lukke vores DMT hold, da træneren fik nyt job, og ikke havde mulighed for at forsætte.

Dog har det været et bedre økonomisk år end sidste år.  Og vi er stadig i en opbygningsperiode i forhold til strukturen på vores hold, og træningsmængder, hvilket er et arbejde vi forsætter med, for at skabe de bedst mulige rammer. Kæmpe stort tak til alle trænere, forældre og samarbejdspartnere. Og jeg glæder mig til at se fremad i den kommende sæson.

Referat

 • Valg af dirigent
  • Kaj Balling valgt.
 • Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 • Hovedbestyrelsen
  • Janni Lind informerer om foreningens virksomhed i sæsonen.
 • Gymnastikakademiet
  • Dennis Deleuran informerer fra gymnastikakademiet
 • Bredden
  • Janni Lind informerer fra Bredden
 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab for Gymnastikakademiet og Bredden til godkendelse

Laust Søndergaard Informerer om regnskab for Bredde.

Dennis Deleuran informerer om regnskab for akademiet.

 • Fremlæggelse af budget for Gymnastikakademiet og Bredden til godkendelse

Laust Søndergaard informerer om budget for bredden.

Dennis Deleuran informerer om budget for akademiet.

 • Indkomne forslag

Der er ikke modtaget nogle forslag

 • Valg af bestyrelsesmedlemmer til Gymnastikakademiet

Fortsættende i bestyrelsen er:

 • Helene Mortensen – modtager genvalg
 • Signe Juhl – modtager genvalg
 • Dennis Deleuran – modtager genvalg
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer til Bredden

På valg er:

 • Janni Mørk – modtager genvalg
 • Line Ladefoged – modtager genvalg
 • Mette Frandsen – modtager ikke genvalg

Bestyrelsen foreslår:

 • Anne Skou Aaagaard, valgt
 • Pia Eriksen Ellidshøj, valgt
 • Eventuel valg af suppleanter
 • Gymnastikakademiet : Ingen
 • Bredden: Heidi Balling – modtager ikke genvalg

Bestyrelsen foreslår:

 • Mette Frandsen, valg
 • Valg af revisorer

På valg er:

 • Jesper Kriegbaum Jensen – modtager ikke genvalg
 •  Lisbeth Hyldig Viborg – modtager ikke genvalg

Bestyrelsen foreslår:

 • Heidi Balling, valgt
 • Claus Sørensen, valgt
 • Eventuelt

Intet