Skive Gymnastikforening afholder ordinær generalforsamling mandag den 13. juni 2022 kl. 19.00.

 

Generalforsamlingen finder sted i klubben ved springcentret på Resen skole.

Indgang ved Furvej 9B, 7800 Skive.

 

Dagsorden ifølge vedtægter.

 

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdelse.