Beretninger 2022

Beretning fra Hovedbestyrelsen

Velkommen til dette års generalforsamling.

Beretningen deles i lighed med tidligere år op i 3 dele:

Overordnet fra hovedbestyrelsen – det er den vi er i gang med her

Beretning fra Bredden, som jeg også vil læse op

Beretning fra Gymnastikakademiet, som Dennis Deluran, formand for Gymnastikakademiet vil tage sig af.

Sæsonen 2021/2022 har været en god sæson både i Bredden og hos Gymnastikakademiet i Jebjerg, hvor vi kun i slut dec./start januar mærkede lidt til Covid-19. Der har været fuld fart over feltet, og vi har haft mange glade børn i gymnastiktimerne både her i Resen og i Jebjerg. Det er dejligt at se, hvordan børnene rigtig hygger sig til træning og finder sammen på kryds og tværs af skolerne. Der er en god stemning på holdene, og det er ikke mindst takket være alle vores dygtige instruktører, som bruger mange timer i Skive Gymnastikforening. Det er hele bestyrelsen både i bredden og Gymnastikakademiet meget taknemmelig, for at de vil, så tusind tak for det

Den 26. marts 2022 havde vi efter flere års coronapause en kanon forårsopvisning ude i Kulturcenter Skive, hvor vores fik mulighed for at vise, hvad de har lært gennem sæsonen. Vi havde i år besøg af 3 efterskolehold: Skyum Idrætsefterskole, Salling Efterskole og Bøvling Idrætsefterskole.

Vi har haft et fint aktivitetsniveau i Skive Gymnastikforening i år, som har betydet, at vi samlet kommer ud med et pænt overskud.

Der kommer mere om regnskabet for 2021/2022 senere, hvor kassererne i Bredden og Gymnastikakademiet vil fortælle mere om dette.

Vores daglige økonomi styres ligesom sidste sæson af Marlene Søndergaard fra ”Køb Kontohænder” i DGI, som med sin omhyggelige og grundige stil har helt styr på vores bogholderi.

Vi vil gerne sige tak til vores hovedsponsor Sparekassen Balling, vores tøjsponsor Sport 24 og vores pantsponsor Føtex, fordi de bakker op om vores forening.

Vi vil også gerne sige en stor tak til bestyrelserne i både Bredden og Gymnastikakademiet og til vore dygtige instruktører. Uden jer havde vi ingen forening!

Som afslutning på hovedbestyrelsens beretning vil jeg takke Dennis og Laust for det gode samarbejde i det forløbne år.

Beretning fra Bredden

Sæson 2021/2022 har været endnu en god sæson i Skive Gymnastikforening. Vi har haft ca. 800 gymnaster igennem sæsonen fordelt på 23 hold. Det har været en sæson, som startede op uden særlige Covid 19 restriktioner, men i december skete der en stigning i antal coronasmittede her i Danmark, og derfor gik nogle hold på tidligere juleferie end planlagt, og de startede også op lidt senere end planlagt efter juleferien.

Vi kan godt mærke, at vi har mistet nogle gymnaster efter Covid-19, faktisk er vi 15-20 % færre gymnaster end før corona, så vi håber meget, at vi i den kommende sæson vil se flere nye medlemmer/se tidligere medlemmer i vores forening.

Sæsonstart

Sæsonen startede ud med, at vi havde udtagelse til Showpigerne og Boblerne. Begge hold har arbejdet godt gennem sæsonen både med rytme- og springdelen og har sluttet sæsonen af med at lave mange fine opvisninger.

Sommer gymnastikskole

I uge 31 afholdte vi sædvanen tro gymnastiksskole for 76 børn i alderen 6-12 år. De blev ledet af 18 unge instruktører, som havde valgt at bruge en del af deres sommerferie på gymnastikskolen. Det skal I have en stor tak for. Såvel gymnaster som instruktører havde en god uge, som sluttede af torsdag eftermiddag med, at gymnasterne lavede en lille opvisning for deres forældre, så forældrene kunne se, hvad der var blevet arbejdet med i løbet af ugen.

Ungdomsholdet

Ungdomsholdet er et hold for unge over 16 år, som er et samarbejde Skive Gymnastikforening har sammen med Nykøbing Idrætsforening og Jebjerg-Lyby Idrætsforening. De har endnu engang trænet på Salling Efterskole og nyder godt af de fine faciliteter, der er her. Mange af Ungdomsholdets gymnaster slutter denne sæson af med at deltage i Landsstævnet i Svendborg.

Instruktørmøder

I august startede vi ud med et instruktørmøde inden sæsonen gik i gang.  Dette er en god lejlighed til, at vi får klaret nogle praktiske ting, samt det er en god mulighed for, at instruktørerne kan tale sammen, om hvad deres træning skal indeholde og have fokus på. Det er også her på instruktørmødet, at vi forsøger at prikke til vores instruktører og gøre dem opmærksomme på, hvilke kurser de kan komme på. De sidste par år har rigtig mange kurser været aflyste pga. covid-19, men nu er der fuld gang i kursuserne igen, og vi vil i fremtiden også have meget fokus på, at især de unge instruktører kommer på kurser.

Vores andet instruktørmøde bliver normalt afholdt i slutningen af januar måned, så vi ud over det sociale samvær, brunch og bowling i Bowl n Fun, Skive også har mulighed for at snakke lidt praktik omkring vores forestående forårsopvisning. Pga. COVID-19 var vi nødt til at aflyse mødet i januar, og så afholdt vi det i april måned i stedet, som en form for sæsonafslutning. Det var en hyggelig stund, og kabalen til næste sæsons hold startede vi så småt op.

Sociale arrangementer

Vi har i løbet af sæsonen afholdt 2 pizzaspringsaftener for på den både at fastholde gymnasterne/lokke nye til vores forening. Begge aftener var en stor succes. På vores pizzaspringsaften for 0-3 klasse i november måned deltog 120 børn. Vi har også de sidste par år afholdt julespring den 23. december, men dette var vi nødt til at aflyse i denne sæson pga. COVID-19.

En tak til alle jer frivillige, der har gjort det muligt at afholde disse arrangementer!

Forårsopvisning

Sæsonen 2021/2022 sluttede af med en rigtig flot opvisning i Kulturcenter Skive, hvor Interfjord Arena var fyldt godt op. Vi havde ca. 1400 betalende tilskuere forbi opvisningen i løbet af dagen, og dertil kommer børn og ca. 1.000 gymnaster.

Til vores opvisning uddelte breddeafdelingen traditionen tro to priser – Sparekassen Balling Pokalen og Sport 24 prisen. Sparekassen Balling pokalen gik i år til vores instruktør gennem mange år Tina Kruuse. Endnu engang tillykke med prisen – den er velfortjent.

Sport 24 prisen som gives til Årets unge instruktør gik i år til Emilie, som har været gymnast og instruktør i Skive Gymnastikforening igennem mange år. Også stort tillykke med prisen til dig endnu engang. Den er i den grad også velfortjent.

Det var også ved vores forårsopvisning vi officielt fik indviet vores nye fane, hvor vi havde besøg af Jesper fra Danmarks Samfundet og Borgmester Peder Christian Kirkegaard.

Den kommende sæson

Vi mangler stadig lige de sidste brikker før puslespillet til næste sæson går op. Vi kan mærke, at det er blevet svære at finde frivillige, som ønsker at være instruktør – selvom vi søger mange steder, både via vores netværk, Skive Idrætssamvirke, Seminariet og instruktører. Kender I nogle, der kunne tænke sig en instruktørtjans, må I endelig sige til.

Vi forventer at programmet for næste sæson ligger klar på vores hjemmeside 24. juni med de hold som vi har trænere til. Vi mangler stadig voksne over 18 år til 6 af vores hold, som derfor på nuværende tidspunkt ikke kan oprettes ☹

Tak

I breddebestyrelsen skal vi i dag sige farvel til Ann Bæk, Kirsten Nørgaard og Line Ladefoged, som alle udtræder af bestyrelsen. Tusind tak for indsatsen og al den tid, som I har lagt i foreningen.

Det er desuden også min sidste beretning som formand for Skive Gymnastikforening, da jeg træder ud af bestyrelsen efter i aften. Jeg har været med i bestyrelsen i 5 år, så nu er det på tide, at der kommer nye friske kræfter til. Jeg startede ud med at have 1 år som kasserer, mens jeg de sidste 4 år har været formand for Skive Gymnastikforeningen. Det har været 5 virkelig gode og begivenhedsrige år, og det har været en fornøjelse at være en del af denne velfungerende forening. Vi har nogle gode rammer for at dyrke gymnastikken her i Skive. Vi har nogle fantastiske instruktører, som er kernen i vores forening. I vil også rigtig gerne denne forening, og I har altid være søde til hurtige at vende retur, når jeg har kontaktet jer med alt mulig. Så tusind tak for den kæmpe indsats I alle har ydet for foreningen og tak for jeres skønne måde at være på. Det kommer jeg til at savne.

Jeg vil til slut sige tak til alle medlemmer i bestyrelsen for samarbejdet gennem ikke bare det sidste år, men de sidste fem år. Det har været en fornøjelse. Jeg er nødt til at sige en helt særlig tak til dig Laust – min wingman. Du fik kasserertjansen, da jeg blev formand, og det er os to, der har haft det tættest samarbejde gennem årene. Der har været opture, nedture, søvnløse nætter og opkald nærmest både dag og nat nogle gange, men vi har altid sammen fundet en løsning på de udfordringer, der har været. Tak for kampene, og tak fordi du er den du er! Pas godt på ham.

I kan godt alle frivillige klappe jer selv på skulderen, for I gør det så godt. Tak for nu.

Beretning fra Gymnastikakademiet

Det har overordnet været en god sæson, med gang i 3 hold: KIG begynder, KIG konkurrence og Tumbling.

Stort til tak Alberte og Helene for deres arbejde på KIG begynder, hvor der bliver arbejdet på grundgymnastik, så de er klar til deres videre vej i gymnastikken.

På KIG Konkurrence er der blevet arbejdet tæt trænere og gymnaster, omkring det at sætte mål for den enkelte gymnast i den daglige træning, og til de konkurrencer som de har deltaget i. Vi har deltaget i Hold Dm og Regionale konkurrencer, hvor alle gymnaster  har bestået deres trin, opnået deres egne mål for konkurrencen og det er blevet til en del medaljer. Vigtigst af alt så har gymnasterne fået endnu mere lyst til dygtiggøre sig, deltage i flere konkurrencer og få endnu flere oplevelser med deres gymnastik. Vi har haft besøg af Naja, som er træner i en Norsk klub. Vi har gennem mange år haft et godt samarbejdet med hende. I januar, skulle vi have besøgt hendes klub i Norge, men Corona satte en stopper for det. Vi vil prøve at få stablet en tur til Norge på benene i løbet af næste år. Stort tak til Signe og Katja for jeres store arbejde med konkurrence holdet.

I denne sæson er vores tumbling hold trådt ind på den nationale konkurrencescene, vi har deltaget i powerserie, hvor det er blevet til medaljer hver gang vi har været afsted, og Iben og Gabriel vandt deres række samlet over hele sæsonen, så flot. Vi deltog til hold DM med et enkelt hold, hvor det blev til en flot 3. Plads. Og til forbundsmesterskaberne, hvor  Iben vandt guld i hendes række, og Gabriel vandt sølv i hans række. I den daglige træning og til konkurrence er fokus ikke på medaljer, men på proces, og den hele gymnast. For at fremtidssikre, har vi investeret i en fiberbane, sådan at vores gymnaster er sikret de rigtige redskaber, i takt med at de udvikler sig, samt øge mulighederne for at trække flere seniorgymnaster, Stort tak til Tenna for samarbejdet omkring tumbling

Vi vil gerne have mere fokus på uddannelse af vores trænere, for at højne vores niveau endnu mere, de har været tilmeldt træneruddannelse 2 gange, men begge gange er det desværre blevet aflyst, men vi prøver igen i næste sæson.

Et fokuspunkt i bestyrelsen har været at kigge på vores økonomi, og hvad vi gør fremad i forhold til godtgørelse. Ud fra dette har vi haft dialog med 5-6 andre foreninger i landet, som også har konkurrencehold, og lagt os op af en model, som ligner de andre foreninger, dette gøre vi for at GymnastikAkademiet bliver en bæredygtig afdeling af Skive Gymnastikforening.

Stort tak for samarbejdet til forældre, sponsore, jebjerg sport og eventcenter, trænere, og bredden.

Referat

Mandag den 13. juni 2022                                                                    

  1. Valg af dirigent

Sune Nør Nielsen foreslået og valgt. Godkendelse af at generalforsamlingen var korrekt indvarslet.

  1. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år samt godkendelse af samme

Beretning om en god sæson, hvor corona heldigvis ikke har haft så stor en indflydelse. Der har været mange glade og aktive gymnaster både i Skive og i Jebjerg.

Ca. 800 gymnaster fordelt på ca. 23 hold. Corona har gjort et fald i aktive gymnaster.

Uge 32 blev der afholdt sommerskole for ca. 76 børn. Stor succes som gentages igen i år.

Vi har stor succes med pizza- og julespring. Begge dele gentages.

Ungdomsholdet har også haft en fin sæson og slutter af med deltagelse ved Landsstævnet i Svendborg.

To gange i løbet af sæsonen afholdes instruktørmøde, hvor der er fokus på at inspirere instruktørerne til at tage på kursus.

Lørdag den 26/3 havde vi vores forårsopvisning, som heldigvis kunne afholdes igen efter to år med aflysning grundet corona. Her havde alle hold mulighed for at vise, hvad de havde arbejdet med i sæsonen.

Der kom ca. 1400 betalende gæster.

Sparekassen Balling pokalen gik i år til Tina Kruse (instruktør)

Sport24 pokalen gik til Emilie Balling (unge instruktør)

Skive Gymnastikforening har fået en ny fane, som er blevet indviet.

Vi oplever, at det er svært at finde nye instruktør. Vi mangler instruktør til ca. 5 hold til den kommende sæson.

Foreningens økonomi styres af Marlene fra DGI.

Dennis (Gymnastikakademiet Jebjerg)

De har haft en rigtig fin sæson med tilgang af gymnaster. Flere af gymnasterne har været til forskellige konkurrencer og vundet medaljer. Rigtig flotte præstationer af gymnasterne.

De har investeret i en fiberbane.

Tumbling er kommet rigtig flot i gang i Jebjerg også her har flere af gymnasterne været til konkurrencer og vundet medaljer.

De har stor fokus på proces og at se den hele gymnast.

Fokus på at få deres træner på flere kurser for at højne deres niveau.

  1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Gennemgang af regnskabet og godkendt

  1. Fremlæggelse af budget til godkendelse

Gennemgang af budget og godkendt

  1. Indkomne forslag

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM GYMNASTIKAKADEMIET

OG BREDDEN:

Samarbejdsaftalen løber i 3 år af gangen – dog forudsat, at SGF har råd hertil

Det er en nedgang i antal Breddegymnaster, der kan nødvendiggøre en revurdering af aftalen

Gymnastikakademiet får en underskudsgaranti på 20.000 kr.

Redskaber erhvervet for SGF’s midler efterfølgende er SGF’s ejendom

Fuld periodisering af udgifter og indtægter – dog ikke forsikringer

 

Gymnastikakademiet står selv for indkøb af specialredskaber til Gymnastikakademiet, og Gymnastikakademiet

har fortrin til at søge kommunen om materialetilskud. Søger Gymnastikakademiet, kan Bredden fortsat søge –

blot med en lavere prioritet end Gymnastikakademiet.

 

Gymnastikakademiet har ”selvstyre” inden for aftalens økonomiske rammer. Hovedbestyrelsen skal dog med i

beslutningstagningen, hvis der skal bruges af de hensatte midler. Der kan kun udbetales af de hensatte midler

med hovedbestyrelsens accept.

 

I tilfælde af nedlæggelse af Gymnastikakademiet/væsentlig nedgang i gymnaster tilfalder afdelingens redskaber

(med undtagelse af redskaber erhvervet med fondsmidler påhæftet klausul) Skive Gymnastikforening.

 

Eventuelt hensatte midler tilfalder ligeledes Skive Gymnastikforening og samarbejdsaftalen bortfalder med

øjeblikkelig virkning.

Samarbejdsaftalen gælder fra 1. maj 2022 – 30.april 2025.

 Valg af bestyrelsesmedlemmer til KIG-afdelingen

Helene Mortensen – modtager genvalg

Dennis Deleuran – modtager genvalg for 1 år

Signe Juhl – modtager ikke genvalg

Bestyrelsen foreslår:

Anita Jakobsen

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Bredde-afdelingen

Laust Bach Søndergaard – modtager genvalg for 1 år

Tine Skaaning Krogh – modtager genvalg for 1 år

Line Ladefoged – modtager ikke genvalg

Ann Bæk – modtager ikke genvalg

Kirsten Nørgaard – modtager ikke genvalg

Janni Lind Nielsen – modtager ikke genvalg

Bestyrelsen foreslår:

Merete Bach

Lene Espersen

Lea Vangsgaard

Sofie Larsen

  • Eventuelt valg af suppleanter

Gymnastikakademiet: Ingen

Bredden: Mette Bartkowiak Frandsen – modtager genvalg

  • Valg af revisorer

Ref.: Tine Skaaning