Skive Gymnastik forening blev grundlagt i 1952, men allerede før den tid havde gymnastikken været på programmet i Skive. I 1879 arrangerede den lokale skytteforening, en ny aktivitetsform: gymnastik, men det viste sig at gymnastikken skulle få en omskiftelig eksistens i de følgende årtier. I 1887 blev gymnastikken nemlig indstillet i skytteforeningens regi, og frem til 1889 – hvor Skive Gymnastikforening blev oprettet – var der ingen organiseret gymnastik i Skive.

Kun 3 år senere var tiltaget historie, og først i 1898 etablerede skytteforeningen igen en gymnastikafdeling. Samme år blev Skive Gymnastikforening reetableret, da skytteforeningens tilbud ikke tilgodeså alle grupper. I 1901 slog sidstnævnte forening sig sammen med Skive Boldklub, som senere fik navnet Skive Idrætsklub (SIK). Dette samarbejde fortsatte indtil 1952, hvor Skive Gymnastikforening (SGF) og Skive Boldklub blev to særskilte institutioner, som begge fungerer den dag i dag.

Gymnastikken i Skive var i de første mange år præget af tidens normer. Målgrupper var halvvoksne drenge og mænd, mens kvinderne var helt ude af billedet. Først i 1908 kom kvindegymnastikken på programmet; det skal dog nævnes, at man allerede i 1888 havde privatundervisning mod betaling for damer.

Udviklingen op igennem dette århundrede har tydeligvis påvirket forholdene i Skive Gymnastikforening. Det mandsdominerede billede har ændret sig radikalt, og siden stiftelsen af SGF i 1952 er gymnastikforeningen blevet en “idrætsklub” bestående af næsten udelukkende kvinder. Det mandsdominerede lederforhold, som også var gældende et godt stykke ind i dette århundrede, er også historie, da formanden (og medlemmerne) i bestyrelsen har overvejende været kvinder siden 1970.

(Uddrag af idrætsrapport af Thomas Kjærulf og Pia E. Svenningsen)