referat fra generalforsamlingen i sgf 2020

Tirsdag d. 16/6.20

Valg af dirigent: Kaj Balling vælges som dirigent.

Beretninger:

Hovedbestyrelsen:

Der har været en god start på sæsonen i efteråret, men Corona har i høj grad påvirket 2. halvdel af

sæsonen. Holdene havde en brat afslutning og forårsopvisningen måtte aflyses.

Der er trods den manglende indtægt fra opvisningen et pænt overskud.

DGI har overtaget bogholderopgaven for SGF, og foreningen er tilknyttet en fast konsulent.

Gymnastikakademiet:

Der har i sæson 19/20 været tilmeldt 56 gymnaster fordelt på 6 hold. Nye hold er forsøgt oprettet.

Samarbejdet med Darius stopper. Akademiet kæmper med at finde trænere til holdene.

Bredden:

Der har i sæson 19/20 været tilmeldt 970 gymnaster fordelt på 27 hold.

Der har været en stor stigning i antal gymnaster på Ungdomsholdet som træner i Jebjerg og der har været

flere voksne tilmeldt holdene, bl.a. 90 gymnaster på Senior Mix.

Der har været stor succes med både sommergymnastik og sommerskole i uge 32.

Der har været afholdt instruktørmøde i august og igen i januar, hvor vi mødtes i Bowlen Fun.

Forskellige arrangementer er afholdt i første halvdel af sæsonen, bl.a. 3 gange pizzaspring og julespring

med over 300 deltagende børn. Yoga/crossdance event i januar var også en stor succes,  foreningen forventer en gentagelse i den kommende sæson.

Der har været afholdt en danseworkshop og drengespringerne har haft et arrangement i Springcenteret.

Corona satte en stopper for gymnastikken i foråret og vi har manglet vores store forårsopvisning som plejer at være en fantastisk afslutning på sæsonen.

Der bliver desværre ikke afholdt sommergymnastik i år.

Boblerne og Showpigerne udtages de næste to onsdage.

Stor tak for en god sæson til alle instruktører og bestyrelsesmedlemmer.

Det reviderede regnskab 19/20 Bredden fremlægges af Laust.

Gennemgang af Budget 20/21 som godkendes.

Det reviderede regnskab 19/20 for Gymnastikakademiet fremlægges af Dennis.

Gennemgang af budget 20/21 ved Dennis.

Der er søgt tilskud i DIF-puljen da indtjening ved afholdelse af sommergymnastik og diverse aktiviteter ikke

har været mulig.

Hvis der ikke opnås tilskud vil Akademiet trække på de hensatte midler.

Budget godkendes.

Valg til bestyrelserne:

Gymnastikakademiet: Asger Jensen vælges til bestyrelsen

Bredden: Alle på valg modtager genvalg, Line Ladefoged træder ind i bestyrelsen som suppleant.

Akademiet: ingen suppleanter.

Revisor modtager genvalg.

Evt:

Salling Bank Pris: Astrid Krejler, stort tillykke med prisen.

Sport 24 Prisen: Mathilde Bæk, stort tillykke med prisen.

Annie Kringstad spørger ind til hvad bestyrelsen tænker om Corona retningslinjer:

Gymnastikforeningen følger de gældende retningslinjer.

Kaj Balling: Multiparkens bestyrelse opfordret til at brugeren af multiparken benytter

omklædningsrummene i stedet for at tøj, tasker mm ligger på gangene. Der vil blive opsat knager mm.

Kaj Balling informerer om at der står gamle redskaber i lokalerne i Brårup, Gymnastikakademiet vil undersøge om det er redskaber de kan bruge.