Referat fra generalforsamlingen i sgf 2019

Mandag den 17. juni 2019                                                                                                 

 1. Valg af dirigent
 2. Kaj Balling foreslået og valgt, som konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indvarslet.
 • Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år samt godkendelse af samme
 • Hovedbestyrelsens beretning ved formand Janni Lind Nielsen. Beretningen godkendt.
 • Breddebestyrelsens beretning ved formand Janni Lind Nielsen. Beretningen godkendt.
 • KIG-bestyrelsens beretning ved udvalgsmedlem Marlene Jensen. Beretningen godkendt

Der blev uddelt vin til afgående bestyrelsesmedlemmer.

 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 • Årets regnskab gennemgået og godkendt.
 • Fremlæggelse af budget til godkendelse
 • Budget gennemgået og godkendt.
 • Indkomne forslag
 • Fornyelse af KIG aftalen

KIG bestyrelsen har et ønske vedr. de hensatte midler ca. 100.000 kr. KIG ønsker, at der åbnes op for disse midler, så der er mulighed for, at de kan bruges som buffer til driften og ikke til redskaber som tidligere aftalt. KIG har nemmere ved at søge midler til redskaber. Hovedbestyrelsen skal altid være med i beslutningen om brug af disse midler.

Aftalen er godkendt og løber de næste 3 år.

 • Valg af bestyrelsesmedlemmer til KIG-afdelingen

Marlene Jensen – modtager ikke genvalg

Inge Juhl – modtager ikke genvalg

Louise Jensen – modtager ikke genvalg

Lise Lotte Brøckner – modtager ikke genvalg

Jan Neergaard – modtager ikke genvalg

Nyvalgte:

Helene Mortensen

Signe Juhl

Dennis Deleuran

 • Valg af bestyrelsesmedlemmer til Bredde-afdelingen

Line Lagdefoged – modtager ikke genvalg

             Kirsten Nørgaard 1 år

             Janni Lind Nielsen 1 år

             Mette Frandsen Genvalg

Nyvalgte:

Janni Mørk

 • Eventuelt valg af suppleanter

KIG – Ingen
Bredden – Heidi Balling valgt 1 år

 • Valg af revisorer

Jesper Jensen

Ref.: Tine Skaaning